Guide till Miljövänligt och Ekologiskt Maskindiskmedel


Maskindiskmedel är något som de flesta använder till vardags. Maskindiskmedlet sköljs över tallrikarna, glasen och besticken som man äter och dricker med, utan att särskilt många reflekterar över vad som finns i maskindiskmedlet. På den här sidan hittar du en guide till miljövänliga och ekologiska maskindiskmedel. Vi går igenom de olika märkningarna som finns, vilka ämnen i vanligt maskindiskmedel som kan vara värt att undvika samt tipsar om några bra produkter.

Mulieres Maskindiskmedel All-in-one Tabletter

Mulieres Maskindiskmedel är ett miljövänligare alternativ som bade är certifierat med Svanen och Ecocert. Det är i och med detta vad många skulle kalla för ett ekologiskt maskindiskmedel, en av väldigt få produkter som säljs i Sverige.

Ecocert

Svanenmärkt

Med Mulieres Maskindiskmedel kan man alltså försäkra sig om att 98% av innehållet är av naturligt ursprung.

Sonett Maskindiskmedel

Sonett Maskindiskmedel är ett miljövänligare alternativ som är certifierat med CSE och Nature Care Product. Det innehåller endast biologiskt nedbrytbara ingredienser vilket gör det skonsamt för miljön och bättre för din hälsa.

NCP-märkt

CSE-märkt

Oönskade ämnen i vanligt maskindiskmedel

På grund av det svåra uppdraget som maskindiskmedel har, att få bort intorkade matrester, smuts, kladd, fett och lukt med vatten som ganska ofta har en låg temperatur så använder sig många tillverkare av kemikalier och starka ämnen. Dessa är inte alltid önskvärda ur hälsosynpunkt.

Spolglans

Många vanliga typer av maskindiskmedel och maskindisktabletter innehåller spolglans. Spolglans har som funktion att underlätta för vattnet att rinna av disken inne i maskinen, och på detta sätt motverka vattenfläckar och avlagringar på disken. Studier har dock visat att spolglans kan ha negativa effekter på hälsan. Spolglansen som ofta inte sköljs bort ordentligt tar sig in i människokroppens mag- och tarmkanaler där den kan skada kroppens tarmepitelceller, vilket är kroppens naturliga skyddsbarriär. Det finns flera sjukdomar som kan kopplas till att den naturliga skyddsbarriären rubbas, bland annat diabetes, fetma, ms, allergier, depression, Alzheimers med flera. Även om det är svårt att fastställa exakt hur mycket skada kroppen tar av spolglansen så lär det finnas tydliga hälsofördelar med att undvika den.

Blekmedel

Blekmedel är vanligt förekommande i maskindiskmedel och det kan ha flera negativa konsekvenser på hälsan. Bland annat är många typer av blekmedel irriterande för huden och kan även irritera luftvägarna. Sannolikt är det därför heller inte bra att få i sig dessa blekmedel genom maten.

Slipmedel

På flera håll har vi hittat påståenden om att vissa maskindiskmedel ska innehålla slipmedel. Vi har dock inte kunnat hitta något som bekräftar att detta stämmer. Många typer av maskindisk är dock lätt frätande vilket skulle kunna få en slipande effekt.

Plast

Många maskindisktabletter är förpackade i vattenlöslig plast, som löses upp av det varma vattnet i diskmaskinen. Den vattenlösliga plast som är vanligt förekommande är polyvinylalkohol, som anses vara biologiskt nedbrytbar även om det tar relativt lång tid för den att brytas ner. Vätskor som innehåller mer än 5% polyvinylalkohol har visat sig vara giftiga för fiskar.

Tensider

Tensider är så kallade ytaktiva ämnen. De minskar/tar bort ytspänningen mellan vatten och fett och löser på detta sätt upp smuts och fläckar på disken. Det finns flera olika tensider som dock visat sig vara giftiga för vattenlevande organismer.

Parfym

Ett vanligt inslag i maskindiskmedel är parfym. De flesta är förmodligen ganska vana vid att disken är parfymerad efter att diskprogrammet körts igenom. Men det är nog något som de flesta också kan klara sig utan. Vissa parfymer kan orsaka reaktioner hos allergiker såsom utslag och sannolikt finns det inga hälsofördelar med att få i sig diskmedelsparfym genom maten.

Ekologiska och miljövänliga märkningar på maskindiskmedel

Att ett maskindiskmedel är ekologiskt innebär inte alls samma sak som att livsmedel är ekologiska. Istället betyder de ekologiska märkningarna för maskindiskmedel att de är baserade på ekologiska ingredienser upp till en viss nivå. Andra miljövänliga certifieringar innebär att de enbart har ingredienser från naturligt, växtbaserat eller animaliskt ursprung. Här går vi igenom några ekologiska och miljövänliga certifieringar som vissa maskindiskmedel är märkta med.

Ecocert Cosmos Organic

Ecocert Cosmos Organic innebär att minst 99% av innehållet ska vara av naturligt ursprung. Vidare innebär certifieringen att 95% av växterna som finns i produkten är ekologiska. Bland de Ecocert-certifierade maskindiskmedlen finns Mulieres.

Nature Care Product

Denna certifiering garanterar att produkten bara innehåller ingredienser med naturligt eller animaliskt ursprung. Vidare garanterat den även att produkten inte är framställd genom petrokemiska processer. Exempel på NCP-märkta maskindiskmedel är Sonett Maskindiskmedel.

Svanenmärkning

Svanen är nordens officiella miljömärkning där krav på produkten ställs kring kemikalieanvändning, utsläpp, avfallshantering och energiåtgång vid tillverkning. Exempel på svanen-märkta maskindiskmedel är Grumme Maskindisk.